• M市场简介丨introduction

  足球糖球直播位于开泰街85号,市场占地240亩,保障着省会及周边地区85%的农副产品供应,2019年交易额110.65亿元,日客流量4万余人次。市场划分为足球糖球直播、果品、粮油、调味品、水产、肉禽蛋六大行市,设有大中型摊位 1500多个。为省会“菜篮子工程”建设,保障社会消...

  [查看详细]
  更多每日价格行情
 • 足球糖球直播
 • 水果
 • 粮油
 • 调料
 • 肉禽蛋
 • 水产品
 • 品名 最低价 平均价 最高价 规格 单位 发布日期
 • 12.00 12.00 12.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 芹菜 2.40 2.60 2.80 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 白萝卜 1.00 1.10 1.20 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 胡萝卜(土) 1.20 1.30 1.40 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 胡萝卜(洗) 1.00 1.50 2.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 麻山药 5.00 6.50 8.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 红薯 2.40 2.70 3.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 大蒜 5.20 6.40 7.60 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 生笋 2.40 2.80 3.20 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 油麦 6.00 8.00 10.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 茴香 7.00 7.50 8.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 蒜黄 22.00 22.00 22.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 蒜苗 7.00 7.00 7.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 蒜苔 4.80 5.10 5.40 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 韭菜 3.00 3.80 4.60 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 香菜 9.00 12.50 16.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 圆生菜 4.00 4.50 5.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 生菜 9.00 9.50 10.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 油菜 4.00 5.50 7.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 菠菜 7.00 7.50 8.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 甘兰 1.20 1.30 1.40 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 小白菜 4.00 5.00 6.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 长白菜 1.60 1.70 1.80 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 散菜花 5.00 5.50 6.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 鲜玉米 1.00 1.20 1.40 足球糖球直播 元/个 2021.08.03
 • 杏鲍菇 3.40 4.20 5.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 香菇 5.00 10.00 15.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 金针菇 2.50 3.50 4.50 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 口蘑 15.00 16.50 18.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 蘑菇 5.00 8.50 12.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 荷兰瓜 6.00 7.00 8.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 丝瓜 3.00 5.50 8.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 苦瓜 4.00 4.50 5.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 金瓜 1.60 1.60 1.60 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 北瓜 1.30 1.35 1.40 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 南瓜 0.90 0.95 1.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 冬瓜 0.40 0.50 0.60 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 绿豆芽 1.80 1.80 1.80 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 黄豆芽 1.80 1.80 1.80 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 大葱 1.60 2.10 2.60 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 西兰花 6.00 7.00 8.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 西葫芦 1.40 2.00 2.60 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 长豆角 5.00 5.50 6.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 绿龙 7.00 8.00 9.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 豆王 5.00 6.50 8.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 樱桃柿 6.00 6.50 7.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 西红柿 1.60 2.60 3.60 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 红葱头 1.80 2.10 2.40 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 黄葱头 1.60 1.70 1.80 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 土豆 1.20 1.55 1.90 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 茉莉香葡萄 8.00 11.00 14.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 灰 枣 6.00 11.00 16.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 大 枣 10.00 18.00 26.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 李 子 3.00 3.80 4.60 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 冬 枣 20.00 33.00 46.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 马牙枣 10.00 15.00 20.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 木 瓜 6.00 7.00 8.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 柠 檬 10.00 11.00 12.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 菠萝蜜 7.00 8.50 10.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 国产猕猴桃 5.00 6.00 7.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 油 桃 3.00 5.00 7.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 蟠 桃 4.00 6.00 8.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 黄 桃 4.00 5.50 7.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 2.00 3.80 5.60 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 红心火龙果 4.00 7.80 11.60 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 凯特芒果 8.00 9.50 11.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 大台芒果 10.00 11.50 13.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 象牙芒果 10.00 11.00 12.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 哈密瓜 2.60 2.80 3.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 羊角蜜瓜 4.00 4.80 5.60 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 博阳甜瓜 3.40 4.50 5.60 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 绿宝甜瓜 6.00 6.00 6.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 金红宝瓜 2.40 2.80 3.20 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 新疆西瓜 2.00 2.35 2.70 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 宁夏西瓜 2.00 2.10 2.20 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 甜王西瓜 1.80 2.00 2.20 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 京欣西瓜 1.80 2.00 2.20 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 藤木苹果 2.00 2.50 3.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 美8苹果 2.60 3.80 5.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 123苹果 2.00 2.80 3.60 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 嘎拉苹果 4.00 4.50 5.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 花牛苹果 4.00 5.50 7.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 红富士苹果 3.60 4.80 6.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 百香果 20.00 23.00 26.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 皇帝蕉 5.00 5.50 6.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 国产香蕉 4.10 4.40 4.70 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 夏 橙 4.00 4.70 5.40 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 蜜 桔 5.60 6.30 7.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 库尔勒香梨 7.00 8.50 10.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 雪花梨 1.80 1.90 2.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 皇冠梨 2.40 3.10 3.80 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 鸭 梨 1.80 2.10 2.40 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 克伦生葡萄 16.00 18.00 20.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 红宝石葡萄 10.00 12.50 15.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 金手指葡萄 12.00 16.00 20.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 乒乓球葡萄 6.00 9.00 12.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 夏黑葡萄 5.00 8.00 11.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 巨峰葡萄 8.00 11.00 14.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 阳光玫瑰葡萄 30.00 37.00 44.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 玫瑰香葡萄 8.00 10.00 12.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 糯米 4.60 4.60 4.60 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 红小豆 15.00 15.50 16.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 黑豆 8.00 9.00 10.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 绿豆 8.00 9.00 10.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 黄豆 6.20 6.25 6.30 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 小米 8.00 8.80 9.60 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 大米 4.40 4.60 4.80 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 金龙鱼大豆油 190.00 190.00 190.00 足球糖球直播 元/箱 2021.08.03
 • 鲁花花生油 570.00 575.00 580.00 足球糖球直播 元/箱 2021.08.03
 • 花生油 375.00 375.00 375.00 足球糖球直播 元/箱 2021.08.03
 • 菜籽油 13.00 13.50 14.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 卫生油 10.00 10.00 10.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 •  豆油  9.60 9.65 9.70 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 挂面 3.60 4.80 6.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 玉米面 3.40 3.50 3.60 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 富强粉 3.20 3.24 3.28 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 标准粉 2.88 2.99 3.10 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 糯米 4.60 4.60 4.60 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.02
 • 红小豆 15.00 15.50 16.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.02
 • 黑豆 8.00 9.00 10.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.02
 • 绿豆 8.00 9.00 10.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.02
 • 黄豆 6.20 6.25 6.30 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.02
 • 小米 8.00 8.80 9.60 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.02
 • 大米 4.40 4.60 4.80 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.02
 • 金龙鱼大豆油 190.00 190.00 190.00 足球糖球直播 元/箱 2021.08.02
 • 鲁花花生油 570.00 575.00 580.00 足球糖球直播 元/箱 2021.08.02
 • 花生油 375.00 375.00 375.00 足球糖球直播 元/箱 2021.08.02
 • 菜籽油 13.00 13.50 14.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.02
 • 卫生油 10.00 10.00 10.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.02
 •  豆油  9.60 9.65 9.70 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.02
 • 挂面 3.60 4.80 6.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.02
 • 玉米面 3.40 3.50 3.60 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.02
 • 富强粉 3.20 3.24 3.28 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.02
 • 标准粉 2.88 2.99 3.10 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.02
 • 糯米 4.60 4.60 4.60 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.01
 • 红小豆 15.00 15.50 16.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.01
 • 黑豆 8.00 9.00 10.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.01
 • 绿豆 8.00 9.00 10.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.01
 • 黄豆 6.20 6.25 6.30 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.01
 • 小米 8.00 8.80 9.60 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.01
 • 大米 4.40 4.60 4.80 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.01
 • 金龙鱼大豆油 190.00 190.00 190.00 足球糖球直播 元/箱 2021.08.01
 • 鲁花花生油 570.00 575.00 580.00 足球糖球直播 元/箱 2021.08.01
 • 花生油 375.00 375.00 375.00 足球糖球直播 元/箱 2021.08.01
 • 菜籽油 13.00 13.50 14.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.01
 • 卫生油 10.00 10.00 10.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.01
 •  豆油  9.60 9.65 9.70 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.01
 • 挂面 3.60 4.80 6.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.01
 • 玉米面 3.40 3.50 3.60 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.01
 • 富强粉 3.20 3.24 3.28 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.01
 • 木耳 70.00 95.00 120.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 紫菜 1.50 2.25 3.00 足球糖球直播 元/袋 2021.08.03
 • 海带丝 8.00 13.00 18.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 海带 16.00 21.00 26.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 黄花菜 30.00 37.50 45.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 小茴香 16.00 17.00 18.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 红辣椒 26.00 29.00 32.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 白糖 6.00 6.50 7.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 香油 50.00 50.00 50.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 花生米 11.00 12.00 13.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 龙口粉丝 3.00 4.50 6.00 足球糖球直播 元/袋 2021.08.03
 • 番茄酱 70.00 100.00 130.00 足球糖球直播 元/件 2021.08.03
 • 鸡粉 100.00 250.00 400.00 足球糖球直播 元/件 2021.08.03
 • 酵母 200.00 230.00 260.00 足球糖球直播 元/件 2021.08.03
 • 十三香 250.00 320.00 390.00 足球糖球直播 元/件 2021.08.03
 • 芥茉油 50.00 60.00 70.00 足球糖球直播 元/件 2021.08.03
 • 槐茂面酱 24.00 24.00 24.00 足球糖球直播 元/桶 2021.08.03
 • 槐茂面酱 5.00 6.50 8.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 腐竹 20.00 25.00 30.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 珍极醋 24.00 30.00 36.00 足球糖球直播 元/件 2021.08.03
 • 珍极酱油 25.00 37.50 50.00 足球糖球直播 元/件 2021.08.03
 • 花椒 80.00 95.00 110.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 莲花味精 12.00 12.00 12.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 香菇 60.00 65.00 70.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 •  银耳  55.00 62.50 70.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 大料 70.00 90.00 110.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 木耳 70.00 95.00 120.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.02
 • 紫菜 1.50 2.25 3.00 足球糖球直播 元/袋 2021.08.02
 • 海带丝 8.00 13.00 18.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.02
 • 海带 16.00 21.00 26.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.02
 • 黄花菜 40.00 42.50 45.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.02
 • 小茴香 16.00 17.00 18.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.02
 • 红辣椒 26.00 29.00 32.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.02
 • 白糖 6.00 6.50 7.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.02
 • 香油 50.00 50.00 50.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.02
 • 花生米 11.00 12.00 13.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.02
 • 龙口粉丝 3.00 4.50 6.00 足球糖球直播 元/袋 2021.08.02
 • 番茄酱 70.00 100.00 130.00 足球糖球直播 元/件 2021.08.02
 • 鸡粉 100.00 250.00 400.00 足球糖球直播 元/件 2021.08.02
 • 酵母 200.00 230.00 260.00 足球糖球直播 元/件 2021.08.02
 • 十三香 250.00 320.00 390.00 足球糖球直播 元/件 2021.08.02
 • 芥茉油 50.00 60.00 70.00 足球糖球直播 元/件 2021.08.02
 • 槐茂面酱 24.00 24.00 24.00 足球糖球直播 元/桶 2021.08.02
 • 槐茂面酱 5.00 6.50 8.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.02
 • 腐竹 20.00 25.00 30.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.02
 • 珍极醋 24.00 30.00 36.00 足球糖球直播 元/件 2021.08.02
 • 珍极酱油 25.00 37.50 50.00 足球糖球直播 元/件 2021.08.02
 • 花椒 80.00 95.00 110.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.02
 • 莲花味精 12.00 12.00 12.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.02
 • 香菇 50.00 60.00 70.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.02
 • 鸡蛋 10.20 10.40 10.60 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 鸭蛋 15.00 15.50 16.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 白条鸡 13.00 13.50 14.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 牛肉 68.00 70.00 72.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 羊肉 76.00 78.00 80.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 精瘦肉 32.00 33.00 34.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 猪肉 23.00 25.50 28.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 鸡蛋 10.00 10.20 10.40 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.02
 • 鸭蛋 15.00 15.50 16.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.02
 • 白条鸡 13.00 13.50 14.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.02
 • 牛肉 68.00 70.00 72.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.02
 • 羊肉 76.00 78.00 80.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.02
 • 精瘦肉 32.00 33.00 34.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.02
 • 猪肉 23.00 25.50 28.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.02
 • 鸡蛋 10.00 10.20 10.40 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.01
 • 鸭蛋 15.00 15.50 16.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.01
 • 白条鸡 13.00 13.50 14.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.01
 • 牛肉 68.00 70.00 72.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.01
 • 羊肉 76.00 78.00 80.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.01
 • 精瘦肉 32.00 33.00 34.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.01
 • 猪肉 23.00 25.50 28.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.01
 • 鸡蛋 10.00 10.20 10.40 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.07.31
 • 鸭蛋 14.00 14.50 15.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.07.31
 • 白条鸡 13.00 13.50 14.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.07.31
 • 牛肉 68.00 70.00 72.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.07.31
 • 羊肉 76.00 78.00 80.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.07.31
 • 精瘦肉 32.00 33.00 34.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.07.31
 • 猪肉 23.00 25.50 28.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.07.31
 • 鸡蛋 10.00 10.20 10.40 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.07.30
 • 鸭蛋 15.00 15.50 16.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.07.30
 • 白条鸡 13.00 13.50 14.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.07.30
 • 牛肉 68.00 70.00 72.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.07.30
 • 羊肉 76.00 78.00 80.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.07.30
 • 精瘦肉 32.00 33.00 34.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.07.30
 • 猪肉 23.00 25.50 28.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.07.30
 • 鸡蛋 9.80 9.90 10.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.07.29
 • 鸭蛋 14.00 14.50 15.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.07.29
 • 白条鸡 13.00 13.50 14.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.07.29
 • 牛肉 68.00 70.00 72.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.07.29
 • 羊肉 76.00 78.00 80.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.07.29
 • 精瘦肉 32.00 33.00 34.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.07.29
 • 猪肉 23.00 25.50 28.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.07.29
 • 鸡蛋 9.80 9.90 10.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.07.28
 • 鸭蛋 14.00 14.50 15.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.07.28
 • 白条鸡 13.00 13.50 14.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.07.28
 • 牛肉 68.00 70.00 72.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.07.28
 • 羊肉 76.00 78.00 80.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.07.28
 • 精瘦肉 32.00 33.00 34.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.07.28
 • 猪肉 23.00 25.50 28.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.07.28
 • 鸡蛋 9.60 9.70 9.80 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.07.27
 • 大黄花鱼 36.00 45.00 54.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 鲢鱼 10.00 10.50 11.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 草鱼 22.00 22.50 23.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 虾仁 46.00 68.00 90.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 对虾 40.00 60.00 80.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 鲤鱼 13.00 14.00 15.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 鲫鱼 22.00 24.00 26.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 带鱼 26.00 35.50 45.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.03
 • 大黄花鱼 36.00 45.00 54.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.02
 • 鲢鱼 10.00 10.50 11.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.02
 • 草鱼 20.00 22.00 24.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.02
 • 虾仁 46.00 68.00 90.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.02
 • 对虾 40.00 60.00 80.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.02
 • 鲤鱼 13.00 14.00 15.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.02
 • 鲫鱼 22.00 24.00 26.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.02
 • 带鱼 26.00 35.50 45.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.02
 • 大黄花鱼 36.00 45.00 54.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.01
 • 鲢鱼 10.00 10.50 11.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.01
 • 草鱼 20.00 21.00 22.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.01
 • 虾仁 46.00 68.00 90.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.01
 • 对虾 40.00 60.00 80.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.01
 • 鲤鱼 13.00 14.00 15.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.01
 • 鲫鱼 22.00 24.00 26.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.01
 • 带鱼 26.00 35.50 45.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.08.01
 • 大黄花鱼 36.00 45.00 54.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.07.31
 • 鲢鱼 10.00 10.50 11.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.07.31
 • 草鱼 20.00 21.00 22.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.07.31
 • 虾仁 46.00 68.00 90.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.07.31
 • 对虾 40.00 60.00 80.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.07.31
 • 鲤鱼 13.00 14.00 15.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.07.31
 • 鲫鱼 22.00 24.00 26.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.07.31
 • 带鱼 26.00 35.50 45.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.07.31
 • 大黄花鱼 36.00 45.00 54.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.07.30
 • 鲢鱼 10.00 10.50 11.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.07.30
 • 草鱼 20.00 21.00 22.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.07.30
 • 虾仁 46.00 68.00 90.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.07.30
 • 对虾 40.00 60.00 80.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.07.30
 • 鲤鱼 13.00 14.00 15.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.07.30
 • 鲫鱼 22.00 24.00 26.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.07.30
 • 带鱼 26.00 35.50 45.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.07.30
 • 大黄花鱼 36.00 45.00 54.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.07.29
 • 鲢鱼 10.00 10.50 11.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.07.29
 • 草鱼 20.00 21.00 22.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.07.29
 • 虾仁 46.00 68.00 90.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.07.29
 • 对虾 40.00 60.00 80.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.07.29
 • 鲤鱼 13.00 14.00 15.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.07.29
 • 鲫鱼 22.00 24.00 26.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.07.29
 • 带鱼 26.00 35.50 45.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.07.29
 • 大黄花鱼 36.00 45.00 54.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.07.28
 • 鲢鱼 10.00 10.50 11.00 足球糖球直播 元/足球糖球直播 2021.07.28
 • 温馨提示:本网公布价格仅供参考,实际成交价以当日现场交易为准,特此声明。
  更多供求信息丨traders
  更多M市场商户丨Market merchants
 • [查看详细]足球糖球直播经销商
 • [查看详细]绿丰园贸易有限公司
 • [查看详细]国平果品公司
 • [查看详细]春林特菜经营部
 • [查看详细]地满金果蔬有限公司